يك شنبه ، 6 تــيـــر ، 95   جستجو  | 
متن مطلب بستن
ساخت دستگاه تست هنگر ربات های ABB
Created by aidcoAdmin on 2/27/2014 03:41:32 ب.ظ

در قالب پیشنهاد ارائه و به بهره برداری رسید :

ساخت دستگاه تست هنگر ربات های ABB :

در مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو ، ساخت دستگاه تست و عیب یابی هنگر ربات های ABBبا موفقیت در خط اتوماتیک پرس به بهره برداری رسید.(هنگر ربات ، ابزاریست متشکل از وکیوم ها ،اتصالات ، فیتینگ ها ، شیلنگ ها و گریپر ها که برای برداشتن قطعات و جابجایی آنها بین پرس ها در خطوط رباتیک استفاده می شود)

پیشنهاد ساخت این تجهیز با همفکری تیم مدیریت پرسکاری مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو ، ارائه و با مشارکت واحد مهندسی ابزار و نصب و نت ، اجزای دستگاه ساخته و با لوازم موجود تجهیز شد . این دستگاه مشابه خارجی نداشته و سابقا برای تست هنگر ، از یک ربات استفاده می شد اما در حال حاضر دیگر نیازی به استفاده از ربات برای تست هنگر نمی باشد و این دستگاه به تنهائی می تواند کلیه هنگر ها را قبل از استفاده ، در خارج از خطوط تولید تست و عیب یابی نماید.

مزایای ساخت این دستگاه شامل موارد زیر می باشد :

·  برطرف کردن ایرادات هنگر قبل از استفاده در خطوط تولید

·  کاهش توقف حین تولید ناشی از خرابی هنگر

·  صرفه جوئی اقتصادی در خرید ربات آزمایشی

·  مدیریت سازمان یافته نت اپراتوری روی هنگر ها از طریق راه اندازی PMآنهادر قالب پیشنهاد ارائه و به بهره برداری رسید :

ساخت دستگاه تست هنگر ربات های ABB :

در مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو ، ساخت دستگاه تست و عیب یابی هنگر ربات های ABBبا موفقیت در خط اتوماتیک پرس به بهره برداری رسید.(هنگر ربات ، ابزاریست متشکل از وکیوم ها ،اتصالات ، فیتینگ ها ، شیلنگ ها و گریپر ها که برای برداشتن قطعات و جابجایی آنها بین پرس ها در خطوط رباتیک استفاده می شود)

پیشنهاد ساخت این تجهیز با همفکری تیم مدیریت پرسکاری مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو ، ارائه و با مشارکت واحد مهندسی ابزار و نصب و نت ، اجزای دستگاه ساخته و با لوازم موجود تجهیز شد . این دستگاه مشابه خارجی نداشته و سابقا برای تست هنگر ، از یک ربات استفاده می شد اما در حال حاضر دیگر نیازی به استفاده از ربات برای تست هنگر نمی باشد و این دستگاه به تنهائی می تواند کلیه هنگر ها را قبل از استفاده ، در خارج از خطوط تولید تست و عیب یابی نماید.

مزایای ساخت این دستگاه شامل موارد زیر می باشد :

·  برطرف کردن ایرادات هنگر قبل از استفاده در خطوط تولید

·  کاهش توقف حین تولید ناشی از خرابی هنگر

·  صرفه جوئی اقتصادی در خرید ربات آزمایشی

·  مدیریت سازمان یافته نت اپراتوری روی هنگر ها از طریق راه اندازی PMآنها

Page 1
Add Content of Page 1
print
rating
  ديگاه ها

Copyright © 2011 AIDCOPRESS